Uitnodiging Grafiektentoonstelling ‘Gedachten op papier’

uitnodiging

Grafiektentoonstelling met werk van examenstudenten van de Minor grafiek en grafische technieken. Zes van mijn ‘Food for Thought’ prenten zullen daar te zien (en te koop) zijn. ?

Op vrijdag 16 januari 2009 om 18.30u is de feestelijke opening, met borrel en muziek.

Grafiekexpositie in Oude UB
Studenten exposeren in Oude UB De grafiekwerken in de sfeervolle hal van de Oude UB aan het Rapenburg zijn afkomstig van acht Leidse studenten van de minor Grafiek en grafische technieken. Judith van Amelsvoort, Melissa van den Berg, Rachelle Keller, Reba Wesdorp, Iris de Jager, Emmy van den Berg, Leendert van Duyn en Petra van der Lem hebben deze minor tijdens hun bacheloropleiding Kunstgeschiedenis gevolgd.

‘Geleerde graficus’
Toen de Faculteit der Kunsten in december 2001 werd opgericht kon niemand nog bevroeden waartoe de minor Grafiek en grafische technieken zou kunnen leiden. Over het onderwijsprogramma is lang en intensief nagedacht. Het denkbeeld was om de praktijk van het vervaardigen van grafiek met al z’n technische en creatieve aspecten een meerwaarde te geven door middel van studie naar de geschiedenis en theorie van de prentkunst. Model stond de ‘geleerde graficus’, zoals Albrecht Dürer, die vanaf de Renaissance zij intrede deed, maar dan aangepast aan de eisen die heden ten dage worden gesteld aan grafische kunstzinnigheid.

Praktijk en theorie
Behalve de praktijklessen die de studenten aan de kunstacademie in Den Haag van Simon Koene ontvingen, hebben zij zich ook drie jaar lang wekelijks verdiept in de geschiedenis en de theorie van de prentkunst. Deze colleges werden door Nelke Bartelings gegeven. Daarbij is intensief gebruik gemaakt van de collecties van het Prentenkabinet van de Universiteit Leiden dat is gehuisvest in de Universiteitsbibliotheek.

Tentoonstelling
De tentoongestelde grafiek is zowel inhoudelijk als technisch van een hoog niveau. De thema’s die de studenten hebben bedacht refereren aan de theoretische en historische kennis die zij hebben opgedaan over de prentkunst. Vervolgens is deze kennis op een geheel oorspronkelijke manier verwerkt in hun grafiek. Iedere student heeft een thema uitgewerkt en gebruik gemaakt van verschillende ets- en de zeefdruktechnieken die aansluiten bij het onderwerp. De voorstellingen op de prenten representeren de consumptiemaatschappij, de godinnenwereld, illustraties bij gedichten en familiegeschiedenissen. Tekst en beeld zijn op vaak intrigerende wijze met elkaar verbonden, getuigend van een grondig vooronderzoek. Het resultaat is verrassend! Het is een gevarieerde tentoonstelling met acht uitgesproken visies in het verbeelden van de thema’s. Bij de prentreeksen zijn verschillende presentatiedozen gemaakt waarin de prenten kunnen worden opgeborgen.

Deze tentoonstelling is niet alleen een genot voor het oog en een prikkeling voor de geest, maar wil tevens het belang van de minor Grafiek en grafische technieken voor de intellectuele en creatieve ontwikkeling van Leidse studenten benadrukken!

Informatie en catalogus
Universiteit Leiden, Oude UB, Rapenburg 70, Leiden.
Te zien tot en met 13 maart, ma t/m vr 9.00-17.00 uur.

Catalogus verkrijgbaar bij Petra van der Lem.

Tags: ,